Untitled Document
Untitled Document
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ประจำปีงบประมาณ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564