Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗
   
 
   

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  จึงขอประกาศใช้แผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2556