Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการ "โลกสดใสด้วยมือเยาวชน" ประจำปี ๒๕๖๑
   
 
   รับสมัครเยาวชน (ในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์) อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี บริบูรณ์ ถึง ๑๘ ปี เข้าร่วมโครงการ "โลกสดใสด้วยมือเยาวชน" ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2561