Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ คอมพิวเตอร์สำหรับประชาชนในศูนย์uso-net
   
 
   ประกาศ ด้วยปัจจุบันในพื้นที่อำเภอรามันมีการแพร่ระบาทของไวรัส covit-19 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาทของไวรัสดังกล่าวทางเทศบาลตำบลเมืองรามันห์จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการ คอมพิวเตอร์สำหรับประชาชนในศูนย์uso-net ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการแพร่ระบาทของไวรัส covid -19 จะหมดไป
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2563