Untitled Document
Untitled Document
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
   
 
   

เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องกถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕และผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2562