Untitled Document
Untitled Document
 
กองการศึกษา
นางไซยีด้า อุสมาน
ผู้อำนวยการกองการศีกษา
ว่าง
นักวิชาการปฏิบัติการ
นางชะอุ่ม คงสุข
ครู
นางสาวนิซือเมาะ อีซับซี
ครู
นางสารีน๊ะ บือราเฮง
ครู
นางสาวสารีนา วาแมยูซา