Untitled Document
Untitled Document
 
กองการศึกษา
นางไซยีด้า อุสมาน
ผู้อำนวยการกองการศีกษา
ว่าง
นักวิชาการปฏิบัติการ
นางชะอุ่ม คงสุข
ครู คศ.2
นางสาวนิซือเมาะ อีซับซี
ครู คศ.2
นางสาวสารีนา วาแมยูซา
ครู